Boeken & verhalen

Het is een enorme eer om redacteur te zijn van iemands zielenroerselen. Altijd ontstaat er een nauwe en boeiende samenwerking met de auteur. We stemmen een prettige manier van uitwisselen af en ik onderbouw mijn redactionele suggesties.
Mijn kritische blik geeft stof tot nadenken: is de volgorde optimaal? Voegen alle passages iets toe? Zijn de werkwoords­tijden en vertel­perspec­tieven correct, consistent en passend?
In de laatste fase zet ik de tekstpuntjes op de i.
Als u wilt, help ik bij het in eigen beheer publiceren van uw boek.
Hieronder ziet u de boeken en verhalen waar ik een bijdrage aan heb geleverd als auteur, illustrator of redacteur.
Klik op de afbeelding voor meer informatie.

Denkt u nu: leuk, die boeken, maar ik zoek een bedrijfsschrijver?